Hitélet

Általános Iskola alsó tagozat

Tanítás előtti ima

Édes jó Istenem, 
Új napra virradtunk, 
A Te őrző szemed 
Legyen ma is rajtunk. 
Ne vedd le mirólunk 
Soha a szemedet!
Terjeszd ki fölöttünk 
Áldásos kezedet!
Amen.

 

Tanítás utáni ima

Tanultam, daloltam, 
Minden baj elkerült, 
Te voltál énvelem,
Jó Atyánk, Istenünk!
Ha írtam, ha olvastam, 
Rajtam volt a szemed, 
Óvjál meg máskor is, 
Jó Atyám engemet!
Amen.

 

Hazamenetelkor

Atyánk, jó Istenünk, 
Mikor hazamegyünk, 
Add ránk áldásodat, 
S mindig maradj velünk.
Amen.

 

Keresztvetés

A keresztvetés által a hívő lélek megváltásunk jelét, a Szent Keresztet ölti magára, egész valónkat a Megváltó oltalmába ajánlja. A keresztjel vetése, írása kézzel vagy ujjal mindig a megszentelés, a megáldás, Istennek ajánlás céljából történik.
A megváltásra emlékeztet, valamint arra, hogy az élet keresztje ránehezedik vállunkra. A keresztvetés kifejezi továbbá, hogy Krisztus kereszthalálára való emlékezéssel erősödünk küzdelmeinkben és részesei akarunk lenni a megváltás gyümölcseinek.
Keresztvetéskor bal kezünket gyengéden a mellünkre szorítjuk, majd jobb kezünket kinyújtott tenyérrel magunk felé fordítjuk, és úgy érintjük homlokunkat, mellünket (a nyugvó bal kéz fölött), majd bal és jobb vállunkat, mintegy egyenlő szárú (ún. görög) keresztet rajzolva magunkra. Közben halkan, áhítattal mondjuk: "Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen."

 

Katolikus keresztény köszöntés:

Dicsértessék a Jézus Krisztus melyre a feleletünk így szól: Mindörökké! Ámen!

 
 

Étkezés előtti ima:

Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk! Ámen 

Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk!
Adjad Uram, hogy jól essék,
Jézus neve dicsértessék! Ámen.
Étkezés után:Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott!
Mi jól laktunk, hála Isten,
Annak is adj, kinek nincsen! Ámen.Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott! Ámen

 

Általános Iskola felső tagozat

Tanítás előtti ima

Jöjj el, Szentlélek Úristen, 
igazság és szeretet Lelke, 
adj nekünk jó lelket, 
kedvet, szorgalmat és kitartást
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. 
Világosítsd meg értelmünket, 
hogy a természetben és az emberi életben 
fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait.
Nevelj és alakíts bennünket, 
hogy egész életünkben alkalmasak legyünk 
az igazság szolgálatára, 
és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát
Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

 

Tanítás utáni ima

Urunk, Jézus Krisztus, 
Te vagy az Út, amelyen járnunk kell, 
az Igazság, amelyet keresve keresünk, 
az Élet, amely egyetlen boldogságunk.
Hálát adunk mindenért, 
amit ma kaptunk tőled. 
Áldd meg egyházunkat, hazánkat, 
szüleinket és tanárainkat. 
Segíts továbbra is, 
hogy úgy szeressük egymást és minden embert,
ahogy tanítványaidhoz illik. 
Add, hogy eredményeink és kudarcaink 
egyformán hozzád vezessenek, 
Te pedig vezess minket Atyádhoz, 
akit veled és általad dicsérünk 
most és mindörökké. Amen
.